1. Készítsd el a Baradlay családfát!

     
 

2. A regény, mint fülszöveg. Hogyan ajánlanád a könyvet másoknak?

         A császárpárti Baradlay Kazimír özvegye, szembeszegülve férje végakaratával, jó magyarnak, boldog embernek szeretné látni fiait. Hazahívja legidősebb fiát, Ödönt Pétervárról, Richárdot és Jenőt Bécsből. Kitört a forradalom. A forradalmár lelkületű Baradlayné biztatására fiai apjuk végakarata ellenére 1848 ügye mellé állnak. A leggyengébbnek tűnő, fényes pálya előtt álló Jenő a szabadságharc leverése után az életét is feláldozza bátyjáért. A regényben keverednek az izgalmak, a fantasztikus kalandok és a romantikus események.
 

3. Magyarázd meg a mű címét!

        Baradlay Kazimír a "kőszívű ember". Egyrészt szívbetegségben szenved, aminek következménye érzelmi ridegsége. Másrészt zsarnok, mert halála után is uralkodni akar családján, de felesége szembeszáll végakaratával. Megfogadja, hogy mindennek az ellenkezőjét cselekszi. A történet a három Baradlay fiúról szól, akik közül Ödön és Richárd szembefordultak apjuk akaratával és önfeláldozóan harcoltak az osztrák birodalom ellen. Jenő követné az apai elveket, de benne is a nemeslelkűség kerekedik felül.
 


 

4. Keress ellentétes jellemű szereplőket, ( kik rendelkeznek angyali, kik ördögi tulajdonságokkal ) és állítsd őket párhuzamba!

        Plankenhorst Alfonsine bécsi bárólány angyali szépsége mögött egy fúria démoni rosszakarata lapul. Jéghideg számítás irányítja minden lépését. Nagy szenvedélyek feszítik, de ezek negatív érzések: gonoszság, káröröm és bosszúvágy.
        Liedenwall Edit jómódú, de elszegényedett osztrák nemesi család lánya volt, Plankenhorsték bécsi házában nevelkedett, ahol cselédként kezelték. A csupa szív, őszinte és természetes Edit tökéletes ellentéte Alfonsine-nak. Ha kell bátorsággal, önuralommal, furfangos tettetéssel felül tud kerekedni ellenfelén.
        Alfonsine erkölcstelen, mert fiatalon teherbe esett Palvicz Ottó ezredestől, a gyereket dajkaságba adta és nem törődött vele.
        Edit egy erkölcsös, mély érzésű lány, aki a Baradlay Richárddal kötött házasságában vállalja, hogy együtt neveljék fel Palvicz Ottó gyerekét.
        20 év múlva Alfonsine koldusbotra jutott, a fia nem segített rajta. Egy kórházba került, amit Baradlayné alapított.
        Editék pedig boldog házasságban éltek Richárddal.
 

5. Miért nevetünk Tallérosy Zebulon alakján?

        Tallérosy Zebulon felvidéki földbirtokos nemes volt, aki Baradlay Kazimír hívei közé tartozott, de a forradalom idején a magyar kormánytól biztosi tisztséget fogadott el. Öt lány apja és egy házsártos feleség férje volt, ami eleve kizárta a méltóságteljes fellépését. Szerinte a magas politika az, hogy hogyan lehet férjhez adni az öt lányát. Ráadásul korlátolt, kényelmes és gyáva volt. Hősnek nem való, de azért nem is hitvány figura. Külső tulajdonságai: kopasz fej, izzadt és kuszált haj, testes alkat, zilált ruházat. Belső tulajdonságai: palóc tájszólása, tótos akcentusa, nyelvtani hibái. Ezen tulajdonságai teszik nevetségessé Tallérosy-t. Jókai Zebulon alakjában egyféle magatartásformát gúnyolt ki.
 

6. Mit jeletenek a regényben a következő szavak? ( jelképes jelentésűek )

        - a nagy mű - az az eszme, amit Baradlay Kazimír képviselt, amiben ellenzi a reformokat, a változásokat,
        - kőszív - gonoszság, zsarnokság, ridegség, komorság,
        - földindulás - a népek lázadása,
        - magaslat - neve "vérpad", ahová Baradly-ék jutnak el Rideghváry szerint, ha ellenszegülnek apjuk akaratának.
 

7. Milyen népmesei elemeket fedezel fel a regényben?

        - három fiútestvér, a legkisebb hősként halt meg
        - Richárd és Palvicz Ottó háromszor párbajoztak
        - Baradlayné álruhában ( kofának öltözve ) érkezik Bécsbe
        - Richárd és egy "óriás" párbaja a zárda előtt
        - a jók elnyerik jutalmukat, a bűnösök megbűnhődnek
 

8. Milyen történelmi események szolgálnak a regény alapjául?

        A regény a reformkor utolsó éveiben kezdődik, a cselekmény nagy része az 1848-49-es forradalom és függetlenségi harc idején játszódik, s Haynau rémuralma idején ér véget. Az olvasó tanúja lehet a bécsi forradalomnak, mely 1848 októberéig tartott. Elvezet az író a szabadságharc csatahelyeire ( királyerdei, isaszegi győzelem, vereség Kassánál, Buda bevétele ), tanúi lehetünk a világosi fegyverletételnek.
 


 

9. Keress beszédeket, szónoklatokat a regényből!

        A kézfogó napján Ödön mondta:
                "„Honfitársaim!
                Köszönöm kegyetek üdvözlését magam és jegyesem nevében. Én a nemességet csak a szívekben keresem. Nem vagyok a sok beszéd embere; szeretem és követem azokat, akik tesznek."

        A zárdánál mondta Fritz Goldner:
                "Bajtársam, testvérem, ne tedd azt! Ne adj jelt a vérengzésre! Nem az a vér aggódtat, ami kihull, hanem az a gyűlölet, ami kikel belőle. Nekünk nem szabad egymást gyűlölnünk."
 

10. Mely események történtek a Baradlay-házban, illetve a hadsereg útján?

         A Baradlay-házban történt események:

- Baradlay Kazimír végrendelkezése és halála
- halotti tor
- a kézfogó napja - Ödön és Aranka eljegyzése
- a forradalom idején Baradlayné kórházat rendezett be
- Ödönék visszaköltözése Körös-szigetről
- Jenő átlőtt mellényét agy katona vitte haza
- Baradlayné a férjével "beszélgetett"
- Richárd szabadulásáról levél érkezett

        A hadsereg útján történtek:

- Rihárd huszárcsapata átkelt a Dunán
- átkelés egy malom vízgátján
- párbaj Palvicz Ottóval
- átkelés a jéghideg March folyón
- átkelés egy mezővároson, ahol a köd "segített" nekik
- Kárpátok átszelése egy pásztor segítségével
- tűzvész, hóvihar
- súlyos magyar vereség Kassánál - Richárd és Ödön találkozása
- Boksa Gergő és az ökrök
- Királyerdő - újabb összecsapás, magyar győzelem
- Richárd és Palvicz Ottó párbaja
    - Pál megmenti Richárd életét és meghal
    - Palvicz Ottó halála
- Buda ostroma
- Ödön és Richárd "forradalmi párbaja" - Ödön nyeri meg
- Richárd megmenti a Lánchidat, magyar győzelem
- magyarok világosi fegyverletétele
 

Ajánlás             Jókai Mór élete            Szereplők, helyszínek            Tartalom            Kérdések, válaszok            Galéria             Irodalomjegyzék